Skočiť na hlavný obsah

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Čo je na tom zlé 6 - mutlikulturalizmus a migrácia

V relácii na jednej strane zdôrazňujeme, že v každej väčšej sociálnej skupine sú ľudia viac a menej šikovní, poctiví či inteligentní. Prvoradé sú vlastnosti konkrétneho človeka, hlavne morálka a živý kontakt medzi kultúrami môže naozaj prinášať vedecké, kultúrne, ale aj ľudské obohatenie. Avšak multikulturalizmus v podobe, ako je presadzovaný na Západe a ako je aj politickými mimovládkami pretláčaný u nás, má mnoho nevýhod. Po prvé, neberie do úvahy skutočnosť, že medzi skupinami ľudí existujú vrodené rozdiely. Pri rovnakých podmienkach budú teda rôzne skupiny ľudí mať tendenciu vytvárať v niečom iné kultúry. Aj k určitej forme etnocentrizmu existujú biologické predispozície – je lepšie túto prirodzenú tendenciu rozvinúť k zdravej forme národovectva, pretože ak ju budeme potláčať, bude mať tendenciu prejaviť sa v „tieňovej“ podobe ako agresívny nacionalizmus a šovinizmus. Po druhé, rôzne kultúry majú rozličné, často úplne nezlučiteľné, predpoklady, ako to opakovane vidíme napríklad pri otázke karikatúr Mohameda. Ak sa stretnú dve zásadne odlišné kultúry, hrozí asimilácia alebo konflikt. Po tretie, množstvo vedeckých výskumov ukazuje, že v oblastiach, ktoré sú etnicky zmiešané, štatisticky stúpa miera konfliktov a násilností. Po štvrté, zavádzanie multikulturalizmu, ani po desaťročiach jeho pozitívnej prezentácie v hlavnom prúde, nemá na Slovensku väčšinovú podporu. Ak sa budú veľké spoločenské zmeny pretláčať proti prevládajúcemu názoru, len ťažko môžeme vybudovať harmonickú spoločnosť.