Skočiť na hlavný obsah

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Korupcia globálnej oligarchie 2

Politické mimovládky nám neustále akcentujú, koľko peňazí sa na Slovensku rozkráda z verejných zdrojov. Zvlášť dnes sa zdá, že vidíme odkryté zákulisné cestičky, ktoré im dávajú zapravdu. Čo by na verejne prospešnej veci odhaľovania korupcie mohlo byť čo i len trochu pokrivené?

Nuž na poctivom odkrývaní korupcie nič.

S dôrazom na slove “poctivom". To znamená ak:

  • významom slova korupcia nezužujeme celý zmysluplný spoločenský cieľ - hľadanie okrádania spoločnosti a tým dusenie jej rozvoja,
  • hľadáme okrádanie spoločnosti vo všetkých formách, váhovane podľa veľkosti
  • a meriame všetkým zlodejom rovnako.

Ale odkrývajú nám politické mimovládky všetky formy okrádania, na ktoré naša spoločnosť dopláca? Alebo nás jednostranne akcentujú len na (filantropicky) vybrané? Je korupcia vo verejných tendroch a malá medzi bežnými ľuďmi tá korupcia, ktorá by nás mala jediná trápiť? Alebo sú aj horšie, o ktoré by sme sa ako občianska spoločnosť mali zaujímať tiež? Dá sa objem rôznych foriem okrádania generálne odhadovať tak, aby sa dali porovnať čo do dôležitosti?

Nie sme vďaka selektívne osvetovej činnosti politických mimovládok nakoniec takmer v úplnej tme o tom, čo by nás malo trápiť najviac? O korupcii zásadne väčšej, ako je tá “tendrová"? A hlavne, okrem tradičných oligarchov - aké sú ďalšie subjekty, ktoré by mali byť pod našim špeciálnym drobnohľadom?

Lebo za emócie sa dá dnes poťahovať hodinársky sofistikovane. S tým najlepším Pí-áR imidžom, ktorý sa dá dnes kúpiť. Aby sme nakoniec neboli presvedčení v cudzom záujme. Aby to nakoniec nebolo tak, že tie najviac filantropické, demokratické a spoločensky uvedomelé subjekty či konkrétni jedinci nás manipulujú a okrádajú najviac.

Dajme bokom módne paranoje a vôbec, všetky ideológie. Čísla nepustia. Tak sa na ne pozrime.

Link na reláciu z cyklu Politické mimovládky s názvom Korupcia globálnej oligarchie 2. vysielanú 4. februára 2020 nájdete v archíve Slobodného vysielača. Mali sme trochu komplikácií s nahrávkou relácie, časť živého vysielania sa nenahrala. Nakoniec sme to riešili dokrútkou chýbajúceho obsahu.